SK HU DE
CIIC
Zabezpečenie informačných služieb pre podnikateľov, občanov a cezhraničná spolupráca v oblasti služieb verejnosti, cestovného ruchu a informovanosti o možnostiach kultúrneho, športového a podnikateľského života.
Copyright © 2014 Cezhraničné informačné a impulzné centrum