SK HU DE
CIIC
Zabezpečenie informačných služieb pre podnikateľov, občanov a cezhraničná spolupráca v oblasti služieb verejnosti, cestovného ruchu a informovanosti o možnostiach kultúrneho, športového a podnikateľského života.

Vitajte na stránke CIIC!

Cezhraničné informačné a impulzné centrum – CIIC, pôsobí v Bratislavskej mestskej časti Podunajské Biskupice.

Ako aj názov centra prezrádza, jeho hlavným cieľom je posilnenie cezhraničných vzťahov v prihraničných regiónoch Slovenska a to najmä s Rakúskom, Maďarskom a Českou republikou.

Naše aktivity majú podporiť cezhraničnú spoluprácu organizácií, vznik spoločných podnikov, cestovný ruchu a tvorenie medzinárodných projektov v daných oblastiach.

Adresa:

Bratislava - Podunajské Biskupice
Biskupická ulica 1,budova kultúrneho domu Vesna
e-mailová adresa: ciic1@mupb.sk

Copyright © 2014 Cezhraničné informačné a impulzné centrum